IULIE 2024

Solitairejoaca.com - Termeni și condiții

Respectarea acestor termeni și condiții

Respectarea termenilor și condițiilor noastre

Scris de: Solitairea.com | Actualizat ultima dată: 19 Iunie 2023 | Verificat de: Elizabeth Miller

Ultima actualizare 7 mai 2023

Acești Termeni de utilizare reprezintă un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră, fie ca persoană fizică, fie în numele unei entități ("dumneavoastră"), și Solitairea LTD ("Compania", "noi", "ne" sau "nostru"), cu privire la accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului Solitairea, împreună cu orice alte forme de media, canale, site-uri web mobile sau aplicații mobile legate, legate sau conectate la acesta (denumite colectiv "Site-ul"). Prin accesarea Site-ului, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții de utilizare. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI DE SERVICIU, TREBUIE SĂ ÎNCETAȚI IMEDIAT UTILIZAREA SITE-ULUI.

Termenii, condițiile sau documentele suplimentare care pot fi postate pe Site din când în când sunt încorporate în mod explicit în acești Termeni de serviciu prin trimitere. La discreția noastră exclusivă, deținem dreptul de a modifica sau actualiza acești Termeni de serviciu în orice moment și din orice motiv. Vă vom informa cu privire la modificări prin actualizarea datei "Ultima actualizare" a acestor Termeni de serviciu. Renunțați la orice drept de a primi o notificare specifică cu privire la fiecare modificare. Sunteți responsabil pentru revizuirea periodică a acestor Termeni de serviciu și pentru a rămâne informat cu privire la actualizări. Utilizarea în continuare a site-ului după data oricărei modificări a Termenilor de serviciu constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate distribuirii către sau utilizării de către orice persoană sau entitate din orice jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuire sau utilizare ar încălca legea sau ne-ar obliga să ne înregistrăm în acea jurisdicție sau țară. În consecință, cei care aleg să acceseze Site-ul din alte locații o fac din proprie inițiativă și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor locale, în măsura în care acestea se aplică.

Salvgardarea activelor de proprietate

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, site-ul este proprietatea noastră. Toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitatea, software-ul, designul site-ului, materialele audio, video, textele, fotografiile și elementele grafice de pe site (denumite în mod colectiv "Conținutul") și mărcile comerciale, mărcile de serviciu și logo-urile conținute în acestea (denumite "Mărcile") sunt deținute sau controlate de noi sau ne sunt licențiate. Acestea sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale, precum și de alte drepturi de proprietate intelectuală și de legile privind concurența neloială din Statele Unite, jurisdicțiile străine și convențiile internaționale.

Conținutul și Mărcile sunt furnizate pe Site "AS IS" doar pentru informarea și utilizarea dvs. personală. Cu excepția celor prevăzute în mod explicit în acești Termeni de utilizare, nicio parte a Site-ului, a Conținutului sau a Mărcilor nu poate fi copiată, reprodusă, agregată, republicată, încărcată, postată, afișată public, codificată, tradusă, transmisă, distribuită, vândută, licențiată sau exploatată în alt mod în scopuri comerciale fără acordul nostru prealabil expres în scris.

Atâta timp cât sunteți eligibil pentru a utiliza Site-ul, vi se acordă o licență limitată de acces și utilizare a Site-ului și de a descărca sau imprima o copie a oricărei părți din Conținut la care ați obținut acces în mod corespunzător, numai pentru uz personal, necomercial. Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres în și pentru Site, Conținut și Mărci.

Operare și întreținere

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a (1) monitoriza Site-ul pentru a detecta încălcări ale acestor Termeni și condiții de utilizare; (2) de a lua măsurile legale adecvate împotriva oricărei persoane care, la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni și condiții de utilizare, inclusiv, fără a se limita la, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) la discreția noastră și fără a se limita la, refuza, restricționa accesul, limita disponibilitatea sau dezactiva (în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnologic) oricare dintre contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; (4) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, notificare sau răspundere, să eliminăm de pe site sau să dezactivăm în alt mod toate fișierele și conținutul care au o dimensiune excesivă sau care sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și (5) să gestionăm în alt mod site-ul într-un mod menit să ne protejeze drepturile și proprietatea și să faciliteze funcționarea corectă a site-ului.

Declarații ale utilizatorului

Prin utilizarea site-ului, declarați și garantați că: (1) dețineți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni de serviciu; (2) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți; (3) nu veți accesa Site-ul prin mijloace automate sau non-umane, cum ar fi prin intermediul unui robot, script sau în alt mod; (4) nu veți utiliza Site-ul în scopuri ilegale sau neautorizate; și (5) utilizarea Site-ului nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă. Să presupunem că furnizați informații care sunt false, inexacte, neactualizate sau incomplete. În acest caz, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau de a vă închide contul și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia).

Activități pe care le interzicem

Nu aveți voie să accesați sau să utilizați Site-ul în alte scopuri decât cele pentru care punem la dispoziție Site-ul. Site-ul nu poate fi utilizat în legătură cu niciun demers comercial, cu excepția celor susținute sau aprobate în mod explicit de către noi.

Propunerile și contribuțiile dumneavoastră

Recunoașteți și sunteți de acord că toate întrebările, comentariile, sugestiile, ideile, feedback-ul sau alte informații referitoare la site ("Prezentări") pe care le-ați furnizat sunt neconfidențiale și vor deveni proprietatea noastră exclusivă. Noi vom deține drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală. Vom avea dreptul de a utiliza și disemina fără restricții aceste Comunicări în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără a vă recunoaște sau a vă compensa. În acest moment, renunțați la toate drepturile morale asupra oricăror astfel de materiale prezentate și garantați că orice astfel de materiale prezentate sunt originale sau că aveți dreptul de a prezenta astfel de materiale. Sunteți de acord că nu va exista nicio cale de atac împotriva noastră pentru orice presupusă sau reală încălcare sau deturnare a oricărui drept de proprietate asupra Materialului prezentat de dumneavoastră.

Modificări ale Solitairejoaca.com

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră exclusivă, fără notificare prealabilă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe total sau parțial Site-ul fără notificare prealabilă. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice modificare, schimbare de preț, suspendare sau întrerupere a Site-ului. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a actualiza orice informație de pe Site-ul nostru.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să ne confruntăm cu probleme hardware, software sau de altă natură sau să avem nevoie să efectuăm lucrări de întreținere legate de Site, ceea ce poate duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără a vă anunța. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, pagubă sau inconvenient cauzat de imposibilitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Site-ul în timpul oricărei întreruperi sau întreruperi a Site-ului. Nimic din acești Termeni de servicii nu va fi interpretat ca obligându-ne să menținem și să oferim asistență pentru Site sau să furnizăm corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acesta.

Terminare

Acești termeni de servicii rămân în vigoare și se aplică pe toată durata utilizării site-ului. Fără a limita orice altă prevedere a acestor termeni de serviciu, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă și fără notificare sau răspundere, de a refuza accesul și utilizarea site-ului (inclusiv blocarea unor adrese IP specifice) oricărei persoane, indiferent de motiv sau fără motiv, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea oricărei declarații, garanții sau convenții conținute în acești termeni de serviciu sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile. Putem înceta utilizarea sau participarea dvs. la site sau putem șterge orice conținut sau informații pe care le-ați postat în orice moment, fără avertisment, la discreția noastră exclusivă.

Să presupunem că vă reziliem sau suspendăm contul din orice motiv. În acest caz, vă este interzis să vă înregistrați și să creați un nou cont sub numele dvs., un nume fals sau împrumutat, sau sub numele unei terțe părți, chiar dacă puteți acționa în numele terței părți. În plus față de rezilierea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale corespunzătoare, inclusiv, fără a ne limita la acestea, de a solicita despăgubiri civile, penale și prin somație.

Legea aplicabilă

Acești Termeni de utilizare și utilizarea de către dvs. a site-ului sunt guvernate și interpretate de legile din Anglia și Țara Galilor, iar orice litigii care decurg din sau sunt legate de acești termeni și de utilizarea de către dvs. a site-ului vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor.

Întregul acord

Termenii de utilizare, Politica de confidențialitate și orice alte notificări legale publicate de noi pe Site vor constitui întregul acord dintre dumneavoastră și noi cu privire la Site. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de servicii este considerată invalidă de către o instanță competentă. În acest caz, invaliditatea unei astfel de prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni de serviciu, care vor rămâne în vigoare și cu efecte depline. Nicio renunțare la vreun termen din acești Termeni de serviciu nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acest termen sau la orice alt termen. Nerespectarea de către noi a unui drept sau a unei prevederi din acești Termeni de serviciu nu constituie o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.

Contactați Solitairejoaca.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Adresa noastră de e-mail este: [email protected]

ÎNAPOI LA CUPRINS